Υπολογισμός Μορίων

Επιλογή Κατεύθυνσης
*Στη δεκαδική μορφή χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:        
  Προφορικός
1ου Τετρ.
Προφορικός
2ου Τετρ.
Γραπτός
Βαθμός
Βαθμός
Πρόσβασης
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ        
         
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ        
         
       
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ      
         
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (εφόσον υπάρχει)        
     
         
ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ        
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες      
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες      
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας      
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Τεχνολογικές Επιστήμες      
5ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης