Θερινή Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

14/06/2021 – 23/07/2021

Διάρκεια : 6 εβδομάδες

Ιδιαίτερα δυο ατόμων ή ομάδες (4-6) ατόμων

Θερινή Προετοιμασια για την Α’ και την Β’ Λυκείου

14/06/2021 – 16/07/2021

Διάρκεια : 5 εβδομάδες

Ιδιαίτερα δυο ατόμων ή ομάδες (4-6) ατόμων

Προετοιμασία για Εξετάσεις Προτύπων (Γυμνασίων & Λυκείων)