επιλογή!

Πρώτη

Οι εκδόσεις μας

Κάθε βιβλίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη δουλειά, προϊόν της πολυετούς πείρας των καθηγητών μας .

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Οι έμπειροι καθηγητές μας παρέχουν ιδιαίτερα μαθήματα στο φροντιστήριο ή στον χώρο σας.

Επιβράβευση

Επιβραβεύουμε την αριστεία, με παροχή μειωμένων διδάκτρων σε αριστούχους μαθητές.