Άριστον Τεστ

Άριστον Τεστ

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.Σε κάθε περίπτωση, το ΆΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς)

Η τελική έκθεση

Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του, παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, εργασιακές κατηγορίες και επιστημονικούς τομείς, συγκεκριμένα επαγγέλματα, κ.ά. Η πλήρης έκθεση του ΆΡΙΣΤΟΝ (60 σελίδες περίπου) περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

1. Πρόλογος
1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
1.2 Χορήγηση και υποστήριξη
2. Στοιχεία εξεταζόμενου
3. Διάρκεια χορήγησης
4. Βαθμός αλήθειας
5. Βαθμολογία ψυχομετρικών κατηγοριών
5.1 Ιστόγραμμα
6. Περιγραφή ψυχομετρικών κατηγοριών
6.1 Προσωπικότητα
6.2 Αυτοεκτίμηση
6.3 Έλεγχος
6.4 ΚλίμακαCAPS
7. Αναλυτική αξιολόγηση
7.1 Προσωπικότητα
7.2 Αυτοεκτίμηση
7.3 Έλεγχος
7.4 ΚλίμακαCAPS
8. Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
8.1 Ταξινόμηση ανά ερωτηματολόγιο – Πίνακας 1
8.2 Ταξινόμηση ανά παράγοντα – Πίνακας 2
9. Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
9.1 Τυπικές μετρήσεις
9.2 Γράφημα Rank-Score εξειδικευμένων ψυχομετρικών παραγόντων
9.3 Βαθμός διακριτότητας
10. Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς τύποι προσωπικότητας
11. Προσωπικότητα – Περιβάλλον – Συνάφεια – Διαφοροποίηση
12. Προτεινόμενες Σχολές, Επαγγέλματα και Τάξη
12.1 Επεξήγηση βαθμολογιών
12.2 Τρέχουσα επαγγελματική κατηγορία

Το τεστ υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.

Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το φροντιστήριο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Η διεπαφή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και φιλική προς το χρήστη. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή (Server) , όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές συσταδοποίησης (clustering) για την παραγωγή της αναφοράς.

Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο στην επίπονη διαδικασία του «γνώθι σ’αυτόν» όσο και το σύμβουλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελματικές επιλογές του εξεταζόμενου.

Η αξιοπιστία του τεστ
 
Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού διότι:
  • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών, και σε διεθνή βιβλιογραφία.
  • Έχει πολύ μεγάλο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
  • Έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Εκδίδει το επαγγελματικό προφίλ αυτόματα, μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.