Θερινά Α’ Λυκείου

Θερινό Πρόγραμμα

14/6 – 8/7

Έκθεση

2 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Φυσική

2 ώρες