Θερινά Β’ Λυκείου

Θερινό Πρόγραμμα

14/6 – 15/7

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών

Έκθεση

3 ώρες

Έκθεση

3 ώρες

Αρχαία

4 ώρες

Άλγεβρα

3 ώρες

Λατινικά

1 ώρα

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες