Θερινά Γ’ Λυκείου

Θερινό Πρόγραμμα

14/6 – 22/7

Τμήματα 4-6 ατόμων

1ο πεδίο

Έκθεση

3 ώρες

Αρχαία

4 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Λατινικά

2 ώρες

Τμήματα 4-6 ατόμων

2ο πεδίο

Έκθεση

3 ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

Φυσική

5 ώρες

Χημεία

4 ώρες

Τμήματα 4-6 ατόμων

3ο πεδίο

Έκθεση

3 ώρες

Βιολογία

4 ώρες

Φυσική

5 ώρες

Χημεία

4 ώρες

Τμήματα 4-6 ατόμων

4ο πεδίο

Έκθεση

3 ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

ΑΕΠΠ

3 ώρες

ΑΟΘ

2 ώρες

Συμπεριλαμβάνεται 3ωρο διαγώνισμα για κάθε μάθημα