Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

2019

Ημερομηνία

Μάθημα

Εκφώνηση

Απάντηση

7-06-2019

Νεοελληνική Γλώσσα

10-06-2019

Μαθηματικά

10-06-2019

Αρχαία

12-06-2019

ΑΕΠΠ

12-06-2019

Ιστορία

12-06-2019

Φυσική

14-06-2019

Λατινικά

14-06-2019

ΑΟΘ

14-06-2019

Χημεία

18-06-2019

Βιολογία