Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

2022

Ημερομηνία

Μάθημα

Εκφώνηση

Απάντηση

03-06-2022

Νεοελληνική Γλώσσα

06-06-2022

Αρχαία

06-06-2022

Μαθηματικά

06-06-2022

Βιολογία

08-06-2022

Λατινικά

08-06-2022

Χημεία

08-06-2022

Πληροφορική

10-06-2022

Ιστορία

10-06-2022

Φυσική

10-06-2022

Οικονομία