Α’ Γυμνασίου

Χειμερινό Πρόγραμμα

Μαθηματικά
2 ώρες
Φυσική
1 ώρα
Ελληνικά – Αρχαία
3 ώρες