Α’ Λυκείου

Χειμερινό Πρόγραμμα

Άλγεβρα
2 ώρες
Φυσική
2 ώρες
Αρχαία
2 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία
2 ώρες
Χημεία
1 ώρα
Γεωμετρία
1 ώρα
Σύνολο
10 ώρες

 

Η Άλγεβρα και η Φυσική της Α’ Λυκείου ενισχύονται ανάλογα με τις ανάγκες με έκτακτα επιπλέον δίωρα.