Β’ Λυκείου

Χειμερινό Πρόγραμμα

Κοινά μαθήματα
Επιλογή από:

Άλγεβρα 

2 ώρες
Γεωμετρία
1 ώρα
Φυσική (Γενικής Παιδείας)
1 ώρα
Χημεία (Γενικής Παιδείας)
1 ώρα

 

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου γίνονται και σε ιδιαίτερα 2 ατόμων.
1ο πεδίο

Αρχαία
5 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία
3 ώρες
Λατινικά (Γ’ Λυκ.)
1 ώρα
Ιστορία (Γ’ Λυκ.)
1 ώρα
2ο πεδίο

Μαθηματικά
6 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία
3 ώρες
Φυσική
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
3ο πεδίο

Βιολογία (Γ’Λυκ.)

1 ώρα
Έκθεση – Λογοτεχνία
3 ώρες
Φυσική
3 ώρες
Χημεία
2 ώρες
4ο πεδίο

Μαθηματικά
6 ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία
3 ώρες
ΑΕΠΠ (Γ’Λυκ.)
1 ώρα
ΑΟΘ (Γ’Λυκ.)
1 ώρα