Γ’ Λυκείου

Χειμερινό Πρόγραμμα

Ατομικά μαθήματα

Ιδιαίτερα 2 ατόμων

Τμήματα 4-6 ατόμων

1ο πεδίο

Αρχαία

3,5 ώρες

Αρχαία

4 ώρες

Αρχαία

5 ώρες

Ιστορία

1,5 ώρα

Ιστορία

2 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

2,5 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Λατινικά

1,5 ώρα

Λατινικά

2 ώρες

Λατινικά

2 ώρες

Ατομικά μαθήματα

Ιδιαίτερα 2 ατόμων

Τμήματα 4-6 ατόμων

2ο πεδίο

Μαθηματικά

3 ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

Μαθηματικά

5 ώρες

Φυσική

3 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Φυσική

5 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

2 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Ατομικά μαθήματα

Ιδιαίτερα 2 ατόμων

Τμήματα 4-6 ατόμων

3ο πεδίο

Βιολογία

2 ώρες

Βιολογία

3 ώρες

Βιολογία

4 ώρες

Φυσική

3 ώρες

Φυσική

4 ώρες

Φυσική

5 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Χημεία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

2 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Ατομικά μαθήματα

Ιδιαίτερα 2 ατόμων

Τμήματα 4-6 ατόμων

4ο πεδίο

Μαθηματικά

3 ώρες

Μαθηματικά

4 ώρες

Μαθηματικά

5 ώρες

ΑΕΠΠ

2 ώρες

ΑΕΠΠ

2 ώρες

ΑΕΠΠ

2 ώρες

ΑΟΘ

2 ώρες

ΑΟΘ

2 ώρες

ΑΟΘ

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

2 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες

Έκθεση-Λογοτεχνία

3 ώρες