Β' Λυκείου

Άλγεβρα
2 ώρες
Έκθεση-Λογοτεχνία
2 ώρες
Γεωμετρία
1 ώρα
Φυσική
2 ώρες

Γ' Λυκείου

Μαθηματικά
4 ώρες
Έκθεση-Λογοτεχνία
2 ώρες
Ειδικότητα 1
2 ώρες
Ειδικότητα 2
2 ώρες