Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες Επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθήτριες και μαθητές.

 
 
 
 
  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Λυκείου για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους.

sygxrono
sygxrono
  • Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις για την Πιστοποίησή τους σε διάφορους τομείς.

 
 
 
 
  • Παρέχουμε ατομική συμβουλευτική για πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων.